Överskådligt system för ökad lönsamhet
Protak Systems AB grundades av Kent Gidlöf 1996. Verksamheten handlade från början om att sälja tekniska tjänster till massa- och pappersindustrin för att optimera verkningsgraden på pappersmaskiner.
Ett område han var väl insatt i efter 25 år på Husum. Under 2000-talet började han därefter, tillsammans med två tidigare kollegor, att utveckla ett IT-program för produktionsuppföljning som bygger på vektoriserad datorgrafik. Idag har företaget, trots konkurrens från stora börsbolag, levererat sitt program till 15 fabriker, varav tre utomlands.

Genom ProTAK kan man få en detaljerad bild av de olika problem som uppstår i driftprocessen för att på så sätt kunna identifiera och åtgärda de kritiska punkterna. Hela processen kan följas via en datoriserad tredimensionell kub, där alla händelser som avviker från de optimala värdena för produktionshastighet, produktionstid och produktionskvalitet illustreras på ett åskådligt sätt. Genom att samtliga inblandade, från operatörer till maskinförare och servicetekniker, dokumenterar allt från driftstopp till åtgärder och underhåll löpande, kan man dels följa det aktuella produktionsläget på plats och dels utvärdera och använda informationen som grund för framtida åtgärder.

Protak Systems AB

Bransch:
Industri

Telefon: 0660-101 01
Fax: 0660-787 76


Email:
kent.gidlof@protak.se

Hemsida:
www.protak.se

Adress:
Protak Systems AB
Sjögatan 1D
89160 Örnsköldsvik

| 13 SENASTE FÖRETAGEN